పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఆపిల్ అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఆపిల్   నామవాచకం

అర్థం : పైన ఎర్రగా వుండి లోపల తెల్లగా వుంటుంది.

ఉదాహరణ : అతని ప్రతిరోజు ఒక సీమరేగు పండు తింటాడు.

పర్యాయపదాలు : సీమరేగుపండు

नाशपाती की तरह का एक मीठा खाद्यफल।

वह प्रतिदिन एक सेब खाता है।
सेब, सेव

Fruit with red or yellow or green skin and sweet to tart crisp whitish flesh.

apple

ఆపిల్ పర్యాయపదాలు. ఆపిల్ అర్థం. aapil paryaya padalu in Telugu. aapil paryaya padam.