పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఆపద అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఆపద   నామవాచకం

అర్థం : అనుకోని సంఘటనలలో ఉత్పన్నమైనవి.

ఉదాహరణ : ఆపదలో మెదడు పని చేయ్యడం ఆగిపోతుంది.

పర్యాయపదాలు : కష్టాలు

किसी अनिष्ट घटना से उत्पन्न होने वाली ऐसी स्थिति जिसमें बड़ी हानि हो सकती हो।

संकट में दिमाग काम करना बंद कर देता है।
अयोग, अरिष्ट, अलफ, अलहन, आँध, आपत्, आपत्ति, आपद, आपदा, आपद्, आफत, आफ़त, आवली, आसेब, कयामत, करवर, कहर, गजब, गज़ब, गर्दिश, ग़ज़ब, बला, मुजायका, मुसीबत, विपत्ति, विपदा, विषम, शामत, संकट, संकीर्ण

An unstable situation of extreme danger or difficulty.

They went bankrupt during the economic crisis.
crisis

అర్థం : చెడు దశ లేక అవస్థ.

ఉదాహరణ : ఆ కుటుంభము చాలా దుస్థితిలో ఉన్నది అతనికి మా ఇంట్లో ఆశ్రయం ఇచ్చాను.

పర్యాయపదాలు : ఆపత్తు, దుర్గతి, దుర్ధశ, దుస్థితి

बुरी दशा या अवस्था।

उसकी दुर्दशा मुझसे देखी नहीं गई और मैंने उसे अपने घर में पनाह दे दी।
अगत, अगति, अधोगति, अधोगमन, अपति, अवगति, औगत, कुगति, दिहाड़ा, दुःस्थिति, दुरावस्था, दुर्गत, दुर्गति, दुर्दशा, फजीअत, फजीहत, फ़ज़ीअत, फ़ज़ीहत, बुरी गति, विपाक

A situation from which extrication is difficult especially an unpleasant or trying one.

Finds himself in a most awkward predicament.
The woeful plight of homeless people.
plight, predicament, quandary

అర్థం : ఉన్నటుండి జరిగే ప్రమాదము.

ఉదాహరణ : ఈ దుర్ఘటనలో అనేక మంది చనిపోయారు.

పర్యాయపదాలు : దుర్ఘటన

ऐसी आकस्मिक बात या घटना जिसमें कष्ट या शोक हो।

इस दुर्घटना के बाद उसके स्वभाव में काफी बदलाव आ गया है।
उपद्रव, एक्सीडेंट, एक्सीडेन्ट, दुर्घटना, वाकया, वाक़या, वाक़िया, वाकिया, वाक्या, वारदात, हादसा

అర్థం : ఏదేని విషయము గురించి జరిగిన మాట.

ఉదాహరణ : నేను నా చిన్నప్పుడు జరిగిన సంఘటనలను ఇప్పటికీ మరచిపోలేదు.

పర్యాయపదాలు : ఘటన, సంఘటన

वह जो अपने आप होता हो।

भू-कंप एक प्राकृतिक घटना है जबकि चमत्कार।
घटना, वाकया, वाक़या, वाकिया, वाक्या, वारदात

An event that happens.

happening, natural event, occurrence, occurrent

అర్థం : మరణం సంభవించేటువంటి

ఉదాహరణ : అతడు అపాయములో ఉన్న పిల్లల్ని రక్షించాడు.

పర్యాయపదాలు : అపాయము, ప్రమాదము

संकट या विपत्ति की संभावनावाली स्थिति।

उसने अपनी जान जोखिम में डालकर डूबते हुए बच्चे को बचाया।
खतरा, ख़तरा, जोखिम, रिस्क, संकट

The condition of being susceptible to harm or injury.

You are in no danger.
There was widespread danger of disease.
danger

ఆపద పర్యాయపదాలు. ఆపద అర్థం. aapada paryaya padalu in Telugu. aapada paryaya padam.