పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఆపదకాలము అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఆపదకాలము   నామవాచకం

అర్థం : సంకటము లేక కష్టకాలము

ఉదాహరణ : మేలుకోరేవారిని ఆపదకాలములోనే తెలుసుకొనవచ్చు

పర్యాయపదాలు : విపత్తుకాలం, సంకటకాలం, సంకటస్థితి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

संकट या विपत्ति का समय।

हितैषियों की परख संकट काल में ही होती है।
आपत, आपत्काल, आपत्ति-काल, आपत्तिकाल, आपातकाल, आफत, आफ़त, इमरजेंसी, इमर्जेंसी, विपत्काल, संकट काल, संकट-काल

A state of extreme (usually irremediable) ruin and misfortune.

Lack of funds has resulted in a catastrophe for our school system.
His policies were a disaster.
catastrophe, disaster

ఆపదకాలము పర్యాయపదాలు. ఆపదకాలము అర్థం. aapadakaalamu paryaya padalu in Telugu. aapadakaalamu paryaya padam.