పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఆత్మీయత అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఆత్మీయత   నామవాచకం

అర్థం : దగ్గరి బంధువులు

ఉదాహరణ : రామ్,శ్యామ్‍లో చాలా ఆత్మీయులు.

పర్యాయపదాలు : ఆత్మీయులు

अपना होने की अवस्था या भाव।

राम और श्याम में बहुत अपनत्व है।
अपनत्व, अपनपौ, अपनापन, अपनापा, अपनायत, अपुनपो, आत्मन, आत्मीयता, निजता, निजत्व, निजस्व

Close or warm friendship.

The absence of fences created a mysterious intimacy in which no one knew privacy.
closeness, familiarity, intimacy

అర్థం : తల్లికి పిల్లల పట్ల ఉండే ప్రేమ.

ఉదాహరణ : అమ్మ తన పిల్లలపట్ల మమతని కలిగి ఉంటుంది.

పర్యాయపదాలు : మమత, వాత్సల్యం

वह स्नेह जो माता का बच्चे के प्रति होता है।

बच्चे माँ की ममता की छाँव में पलते हैं।
ममता, ममत्व

A positive feeling of liking.

He had trouble expressing the affection he felt.
The child won everyone's heart.
The warmness of his welcome made us feel right at home.
affection, affectionateness, fondness, heart, philia, tenderness, warmheartedness, warmness

ఆత్మీయత పర్యాయపదాలు. ఆత్మీయత అర్థం. aatmeeyata paryaya padalu in Telugu. aatmeeyata paryaya padam.