ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
सांझा करें ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఆత్మస్థైర్యం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఆత్మస్థైర్యం   నామవాచకం

అర్థం : ఆత్మశక్తి

ఉదాహరణ : ఆత్మస్థైర్యం అనుగుణంగా మేము మా పని చేస్తాము.

अपनी या खुद की क्षमता।

आत्मक्षमता के अनुरूप ही हम अपना कर्म करते हैं।
आत्मक्षमता, आत्मशक्ति

ఆత్మస్థైర్యం పర్యాయపదాలు. ఆత్మస్థైర్యం అర్థం. aatmasthairyam paryaya padalu in Telugu. aatmasthairyam paryaya padam.