పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఆచూకి అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఆచూకి   నామవాచకం

అర్థం : ఏదైన మనిషి యొక్క చిరునామా

ఉదాహరణ : ఇప్పటి వరకు వాళ్ళ అన్న ఆచూకి తెలియలేదు.

పర్యాయపదాలు : ఉనికి, జాడ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी चीज या बात का पता देने वाला कोई तत्व।

अभी तक उसके भाई का कोई पता-ठिकाना नहीं मिला।
ठाँ-ठिकाना, ठिकाना, ठौर-ठिकाना, नाम-पता, पता निर्देश, पता-ठिकाना

The general location where something is.

I questioned him about his whereabouts on the night of the crime.
whereabouts

ఆచూకి పర్యాయపదాలు. ఆచూకి అర్థం. aachooki paryaya padalu in Telugu. aachooki paryaya padam.