పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అస్త్రం అనే పదం యొక్క అర్థం.

అస్త్రం   నామవాచకం

అర్థం : యుద్ధ విశేష సాధనాలు

ఉదాహరణ : ఆయుధం తిరిగి-తిరిగి పొలంలో పడింది

పర్యాయపదాలు : ఆయుధం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह व्यक्ति जो खेत में से अन्न बीनकर जीवन निर्वाह करता है।

सिलाहर घूम-घूमकर खेतों में गिरा हुआ अन्न बीन रहा है।
सिलाहर, सिलियार, सिलियारा

Someone who picks up grain left in the field by the harvesters.

gleaner

అర్థం : సీతా స్వయంవరంలో రాముడు విరగకొట్టినది

ఉదాహరణ : బాణం గురికి పక్షి గాయంతో క్రింద పడింది.

పర్యాయపదాలు : అంపకట్టె, అంబు, బాణం, విల్లు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

धातु आदि का बना वह पतला लम्बा हथियार जो धनुष द्वारा चलाया जाता है।

बाण लगते ही पक्षी तड़फड़ाने लगा।
आशुग, इशिका, इशीका, इषीका, इषु, इष्य, ईषु, कांड, काण्ड, खग, चित्रपुंख, तीर, पत्रवाह, पीलु, पुंडरीक, पुण्डरीक, पुष्कर, प्राणशोषण, बाण, बान, मार्गन, वाण, विशिख, विहंग, विहग, शर, शायक, शिखंडी, शिखण्डी, शिखी, सलाक, सायक

A projectile with a straight thin shaft and an arrowhead on one end and stabilizing vanes on the other. Intended to be shot from a bow.

arrow

అర్థం : యుద్ధ రంగంలో విసిరి ఉపయోగించేవి.

ఉదాహరణ : బాణం ఒక అస్త్రం.

పర్యాయపదాలు : ఆయుధం, ప్రహరణం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह हथियार जो शत्रु पर फेंक कर चलाया जाए।

बाण एक अस्त्र है।
अस्त्र, प्रहरण

A weapon that is forcibly thrown or projected at a targets but is not self-propelled.

missile, projectile

అస్త్రం పర్యాయపదాలు. అస్త్రం అర్థం. astram paryaya padalu in Telugu. astram paryaya padam.