పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అసఫలమగు అనే పదం యొక్క అర్థం.

అసఫలమగు   క్రియ

అర్థం : ఏదేని పని, పోటీ మొదలగువాటిలో ప్రతిపక్షం ముందు విఫలమగుట.

ఉదాహరణ : మహాభారత యుద్దంలో కౌరవులు ఓడారు.

పర్యాయపదాలు : ఓడిపోవు, పరాజయమవు

युद्ध, खेल, प्रतियोगिता आदि में प्रतिपक्षी के सामने विफल होना।

महाभारत के युद्ध में कौरव हारे।
असफल होना, पराजित होना, हार जाना, हारना

Fail to win.

We lost the battle but we won the war.
lose

అసఫలమగు పర్యాయపదాలు. అసఫలమగు అర్థం. asaphalamagu paryaya padalu in Telugu. asaphalamagu paryaya padam.