పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అయిష్టం అనే పదం యొక్క అర్థం.

అయిష్టం   నామవాచకం

అర్థం : ఇష్టం లేకపోవుట.

ఉదాహరణ : నాకు తీపి పదార్థాలు అంటే అయిష్టం.

పర్యాయపదాలు : అనిష్టత, అయిష్టత, ఇష్టంలేకపోవడం, ఈసడింపు, ఏవగింపు, నచ్చకపోవడం

इच्छा का अभाव या इच्छा न होने का भाव।

उसने पढ़ाई के प्रति अपनी अरुचि ज़ाहिर की।
अनभिलाष, अनभिलाषा, अनरुचि, अनाकांक्षा, अनिच्छा, अप्रीति, अरुचि, अरोच, नीठि

A feeling of intense dislike.

antipathy, aversion, distaste

అర్థం : తన చెడు నడత వలన ఇతరుల మనసులో తనను దూరం ఉంచాలని కలిగే భావన

ఉదాహరణ : ఎవరిని చూసి జుగుప్స పడకూడదు ఎందుకంటే మనమందరం ఒకే దేవుని బిడ్డలం

పర్యాయపదాలు : అసహ్యం, ఏవగింపు, ఏహ్యం, ఓకరింత, చీదర, జుగుప్స, రోత

वह मनोवृत्ति जो किसी को बहुत बुरा समझकर सदा उससे दूर रहने की प्रेरणा देती है।

जहाँ घृणा होती है वहाँ दया का अभाव होता हैं।
उसने मुझे हक़ारत भरी नज़र से देखा।
अभिक्रोश, अरुचि, आर, गुरेज, गुरेज़, घिन, घृणा, जुगुप्सा, नफरत, नफ़रत, वितृष्णा, हक़ारत, हकारत, हिक़ारत, हिकारत

అయిష్టం పర్యాయపదాలు. అయిష్టం అర్థం. ayishtam paryaya padalu in Telugu. ayishtam paryaya padam.