ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
सांझा करें ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అభ్యాసము అనే పదం యొక్క అర్థం.

అభ్యాసము   నామవాచకం

అర్థం : ఎల్లప్పుడు చేయు సాధన.

ఉదాహరణ : చదువులో నిరంతర అభ్యాసముతో అతడు మంచి ర్యాంక్‍ను సాధించాడు.

పర్యాయపదాలు : సాధన

पूर्णता या दक्षता प्राप्त करने के लिए बार-बार एक ही क्रिया का साधन।

निरंतर अभ्यास से दक्षता पाई जा सकती है।
अभ्यास, आम्नाय, प्रैक्टिस, मश्क, मश्क़, रियाज, रियाज़

Systematic training by multiple repetitions.

Practice makes perfect.
drill, exercise, practice, practice session, recitation

అభ్యాసము   క్రియ

అర్థం : ఏదైనా పనిని చేయడానికి అభ్యాసము చేయుట.

ఉదాహరణ : ఈ పనికోసము నేను తయారుగా ఉన్నాను.

పర్యాయపదాలు : అలవాటు పడుట, తయారుగా ఉండుట

किसी काम को करने का अभ्यास होना।

इस काम के लिए मैं अभ्यस्त हूँ।
अभ्यस्त होना

Make psychologically or physically used (to something).

She became habituated to the background music.
accustom, habituate

అభ్యాసము పర్యాయపదాలు. అభ్యాసము అర్థం. abhyaasamu paryaya padalu in Telugu. abhyaasamu paryaya padam.