పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అభియోగం అనే పదం యొక్క అర్థం.

అభియోగం   నామవాచకం

అర్థం : నేరం చేశాడని ఆరోపించడం

ఉదాహరణ : అతను చాలా ఆలోచించి ప్రాసిక్యూషన్‍ చేసే ప్రణాళికను రూపొందించాడు.

పర్యాయపదాలు : ప్రాసిక్యూషన్


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

अभियोग लगाने की क्रिया।

उसने बहुत सोच समझ कर अभियोजन की योजना बनाई है।
अभियोजन

The act of making accusations.

Preferment of charges.
preferment

అర్థం : ఒకరి మీద ఇంకోకరు ఫిర్యాదు చేయడం

ఉదాహరణ : ఈ కేసు న్యాయాలయంలో విచారణలో ఉంది.

పర్యాయపదాలు : కేసు, దావా


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

अभियोग, अपराध, अधिकार या लेन-देन आदि से संबंध रखने वाला वह विवाद जो न्यायालय के सामने किसी पक्ष की ओर से विचार के लिए रखा जाए।

यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।
अभियोग, कांड, काण्ड, केस, मामला, मुआमला, मुकदमा, मुकद्दमा, मुक़दमा, मुक़द्दमा, वाद

A comprehensive term for any proceeding in a court of law whereby an individual seeks a legal remedy.

The family brought suit against the landlord.
case, causa, cause, lawsuit, suit

అర్థం : నిరపరాధిని అపరాధిగా నిరూపించడానికి చేసే ఆరోపణ

ఉదాహరణ : న్యాయాలయంలో రాము తన అభియోగానికి నిజంగా సిధ్ధం కాలేదు.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी व्यक्ति या पक्ष की ओर से कही जानेवाली ऐसी बात या लगाया जानेवाला ऐसा आरोप जो अभी प्रमाणित न हुआ हो अथवा जिसके प्रमाणित होने में कुछ संदेह हो।

न्यायालय में राम अपने अभिकथन को सही साबित न कर सका।
अभिकथन

Statements affirming or denying certain matters of fact that you are prepared to prove.

allegation, allegement

అభియోగం పర్యాయపదాలు. అభియోగం అర్థం. abhiyogam paryaya padalu in Telugu. abhiyogam paryaya padam.