పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అభిమానం అనే పదం యొక్క అర్థం.

అభిమానం   నామవాచకం

అర్థం : పెద్దల పట్ల కలిగి ఉండే ఆరాధనాపూర్వకమైన భావన

ఉదాహరణ : తల్లిదండ్రులను గౌరవించటం నేర్చుకొవాలి.

పర్యాయపదాలు : ఆదరించు, గౌరవం, పూజించు, మర్యాద, సత్కరించు, సన్మానించు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या सम्मान का वह पूज्य भाव जो दूसरों के मन में रहता है।

माता-पिता का सम्मान करना चाहिए।
अभिनंदन, अभिनन्दन, अभिमति, अर्हण, आदर, इकराम, इज़्ज़त, इज्जत, कदर, कद्र, क़दर, ख़ातिर, खातिर, मान, लिहाज, लिहाज़, सत्कार, सम्मान

An attitude of admiration or esteem.

She lost all respect for him.
esteem, regard, respect

అర్థం : అభిమానం ప్రదర్శించేవాడు.

ఉదాహరణ : నేను తన అభిమానం యొక్క ప్రతిబింబానికి కూడా దూరంగా ఉంటున్నాను.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

An arrogant or presumptuous person.

upstart

అర్థం : ఒక వ్యక్తి పట్ల ఆరాధనా భావం కలిగి ఉండటం

ఉదాహరణ : నాయకుడు నాయకురాళ్ళు అభిమానాన్ని చూసి ప్రసన్నులయ్యారు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

शृंगार रस में एक विशेष अवस्था।

नायक नायिका का अभिमान देख प्रसन्न हो रहा है।
अभिमान, नखरा, नख़रा, मान

A feeling of self-respect and personal worth.

pride, pridefulness

అర్థం : బలమైన అభిమానం

ఉదాహరణ : ప్రేమలో స్వార్థానికి చోటు లేదు.

పర్యాయపదాలు : అనురక్తి, అనురాగం, అప్యాయత, అరులు, ఇంపు, గారాబం, పేర్మి, ప్రియం, ప్రీతి, ప్రేమ, మక్కువ, మమకారం, మమత, మురిపెం, రాగం, వాత్సల్యం, సంగడి, సంప్రీతి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह मनोवृत्ति जो किसी काम, चीज, बात या व्यक्ति को बहुत अच्छा, प्रशंसनीय तथा सुखद समझकर सदा उसके साथ अपना घनिष्ठ संबंध बनाये रखना चाहती है या उसके पास रहने की प्रेरणा देती है।

प्रेम में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता।
उसे संगीत से अनुराग है।
अनुरंजन, अनुरञ्जन, अनुराग, अभिप्रणय, अवन, अविद्वेष, इखलास, इश्क, इश्क़, इसक, उपधान, उलफत, उलफ़त, उल्फत, उल्फ़त, छोह, पनव, प्यार, प्रणव, प्रीत, प्रीति, प्रेम, मुहब्बत, राग, लगन, शफक, शफकत, शफ़क़, शफ़क़त

A strong positive emotion of regard and affection.

His love for his work.
Children need a lot of love.
love

అభిమానం పర్యాయపదాలు. అభిమానం అర్థం. abhimaanam paryaya padalu in Telugu. abhimaanam paryaya padam.