పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అపోహ అనే పదం యొక్క అర్థం.

అపోహ   నామవాచకం

అర్థం : ప్రజలలో వ్యాపించిన ఒక అనధికారిక విషయం

ఉదాహరణ : మనం అపోహలను నమ్మకుండా వాస్తవికతను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి.

పర్యాయపదాలు : గాలిమాటలు, గాలివార్త


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

लोगों में फैली ऐसी बात जो मिथ्या हो अथवा जिसकी आधिकारिक पुष्टि न हुई हो।

हमें अफवाह पर ध्यान न देते हुए वास्तविकता का पता लगाना चाहिए।
अफवा, अफवाह, अफ़वा, अफ़वाह, उड़ती ख़बर, गप, चर्चा, जटल, वाद, श्रुति, हवाई ख़बर

Gossip (usually a mixture of truth and untruth) passed around by word of mouth.

hearsay, rumor, rumour

అపోహ పర్యాయపదాలు. అపోహ అర్థం. apoha paryaya padalu in Telugu. apoha paryaya padam.