దయచేసి ప్రకటనలను తీసివేయడానికి సభ్యత్వాన్ని పొందండి. అమర్‌కోష్‌లో కొత్త పదాలు మరియు నిర్వచనాలను జోడించడంలో మరియు ఇతర భాష సంబంధిత లక్షణాలను జోడించడంలో సభ్యత్వ రుసుము సహాయపడుతుంది.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అపజయం అనే పదం యొక్క అర్థం.

అపజయం   నామవాచకం

అర్థం : గెలవకపోవడం

ఉదాహరణ : ఈ ఎన్నికలో అతడికి ఓటమి ఎదురైంది.

పర్యాయపదాలు : అభిభవం, ఓట, ఓటమి, పరాజయం, పరాభవం, పరిభవం, భంగపాటు

पराजित होने की अवस्था या भाव।

इस चुनाव में उसकी हार निश्चित है।
चुनाव में उसको पराजय हाथ लगी।
अजय, अजै, अनभिभव, अभिभव, अभिभूति, अभिषंग, अभिषङ्ग, अवगणन, अवजय, अवज्ञा, अवसाद, असफलता, आपजय, आवर्जन, पराजय, पराभव, परिभाव, परीभाव, प्रसाह, भंग, भङ्ग, मात, विघात, शिकस्त, हार

An unsuccessful ending to a struggle or contest.

It was a narrow defeat.
The army's only defeat.
They suffered a convincing licking.
defeat, licking

అర్థం : ఆటలో వెనుదిరగడం

ఉదాహరణ : ఇంతే డబ్బు ఓడిపోయిన తర్వాత కూడా అతడు ఇంకా మారలేదు

పర్యాయపదాలు : పరాజయం

खोने या गँवाने की क्रिया।

धन के इतने अपचय के बाद भी वह नहीं सुधरा।
अपचय

అపజయం పర్యాయపదాలు. అపజయం అర్థం. apajayam paryaya padalu in Telugu. apajayam paryaya padam.