పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అన్వేషణ వెతుకులాట అనే పదం యొక్క అర్థం.

అర్థం : పోయిన లేక దాగిన వస్తువులు పొందుటకు వేరేవారి శరీరము లేక ఇంటిని వెదకడము.

ఉదాహరణ : విమానయాత్రకు ముందు మనుషులను అన్వేషిస్తారు.

పర్యాయపదాలు : దేవులాట

खोई या छिपाई हुई वस्तु को पाने के लिए किसी के शरीर या घर आदि की जाँच-पड़ताल।

हवाई यात्रा करने से पूर्व लोगों की तलाशी ली जाती है।
तलाशी

The activity of looking thoroughly in order to find something or someone.

hunt, hunting, search

అన్వేషణ వెతుకులాట పర్యాయపదాలు. అన్వేషణ వెతుకులాట అర్థం. anveshana vetukulaata paryaya padalu in Telugu. anveshana vetukulaata paryaya padam.