పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అనుసంధానం అనే పదం యొక్క అర్థం.

అనుసంధానం   నామవాచకం

అర్థం : ఇరువురు వ్యక్తులు కలిసి ఒక్కటయ్యే స్థితి

ఉదాహరణ : నాటకం సమాప్తమొందిన తరువాత నాయకుడు మరియు నాయకురాలు కలిశారు

పర్యాయపదాలు : అనుసంగమం, అభిగమనం, ఏకమగు, ఏకమవడం, ఏకీభవం, ఒకటవ్వడం, కలయిక, కూటమి, కూడలి, కూడిక, కూర్పు, చేరిక, జతగూడు, సంగమం, సంధానం, సమన్వయం, సమాగమం, సమ్మేళనం, సాంగత్యం

मिलने की क्रिया या भाव।

नाटक की समाप्ति पर नायक और नायिका का मिलन हुआ।
अभिसार, अवमर्श, अवियोग, आमोचन, मिलन, मिलनी, मिलान, मिलाप, मेल, वस्ल, संगमन, संधान, संयोग, समन्वय, समन्वयन

A casual or unexpected convergence.

He still remembers their meeting in Paris.
There was a brief encounter in the hallway.
encounter, meeting

అర్థం : క్రొత్త విషయాలను కనుగొనుట.

ఉదాహరణ : రోబోట్ విజ్ఞానం పరిశోధన ఫలితం.

పర్యాయపదాలు : అనుధావనం, అన్వేషణ, పరిశీలన, పరిశోధన, విచారణం, వెదుకుట, శోధన, సంశోధన

किसी विषय का अच्छी तरह अनुशीलन करके उसके संबंध में नई बातों या तथ्यों का पता लगाने की क्रिया।

रोबोट वैज्ञानिक अनुसंधान की देन है।
अनुसंधान, अनुसन्धान, अन्वीक्षण, अन्वेषण, अन्वेषणा, खोज, गवेषणा, रिसर्च, रीसर्च, शोध, शोधकार्य

Systematic investigation to establish facts.

research

అనుసంధానం   విశేషణం

అర్థం : పోగు చేయడానికి యోగ్యమైన

ఉదాహరణ : సాహిత్యం ఒక సంకలనమైన విషయ సంగ్రహం

పర్యాయపదాలు : కూర్పు, సంకలనమైన, సంధానం

चयन करने योग्य या चुनने योग्य।

साहित्य एक चयनीय विषय है।
चयनीय

అనుసంధానం పర్యాయపదాలు. అనుసంధానం అర్థం. anusandhaanam paryaya padalu in Telugu. anusandhaanam paryaya padam.