పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అనుజుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

అనుజుడు   నామవాచకం

అర్థం : సోదరుడు వయసులో చిన్న.

ఉదాహరణ : భాస్కర్ నా చిన్న తమ్ముడు.

పర్యాయపదాలు : అనంతరజుడు, అనుజన్ముడు, అనుభ్రాత, అవరజుడు, కనీయుడు, చిన్నోడు, తంబి, తమ్మి, తమ్ముడు, సోదరుడు

वह भाई जो उम्र में छोटा हो।

भास्कर मेरा छोटा भाई है।
अनुज, अनुजात, अनुभ्राता, अवरज, छोटा भाई, छोटा भैया, यविष्ठ

A younger brother.

My little brother just had his 50th birthday.
little brother

అనుజుడు   విశేషణం

అర్థం : ఎవరు తరువాత జన్మించి ఉంటారో.

ఉదాహరణ : లక్ష్మణుడు రాముని అనుజుడు.

పర్యాయపదాలు : కనిష్ట, చిన్న

जिसका जन्म बाद में हुआ हो।

लक्ष्मण राम के अनुज भ्राता थे।
अनुज, अनुजन्मा, अनुजात, अवरज, कनिष्ठ, छोटा, लघु

అనుజుడు పర్యాయపదాలు. అనుజుడు అర్థం. anujudu paryaya padalu in Telugu. anujudu paryaya padam.