పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అనుగ్రహము అనే పదం యొక్క అర్థం.

అనుగ్రహము   నామవాచకం

అర్థం : హితవునుకోరి సత్భావనను వ్యక్తపరచే స్థితి.

ఉదాహరణ : అందరి మనసుల్లో అందరిపట్ల సత్భావనను కలిగి ఉండాలి.

పర్యాయపదాలు : కటాక్షము, కృప, దయ, సత్భావన

किसी के हित, मंगल या सद्भाव की भावना या उसे प्रकट करने की स्थिति।

सब के मन में सबके प्रति सद्भावना होनी चाहिए।
सदभाव, सद्भाव, सद्भावना

A disposition to kindness and compassion.

The victor's grace in treating the vanquished.
good will, goodwill, grace

అర్థం : దయ దుష్టి.

ఉదాహరణ : భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము వలన మనమందరము సంతోషముగా ఉన్నాము.

పర్యాయపదాలు : అనుషంగము, కరుణ, కారుణ్యము, జాలి

दया या अनुग्रह की दृष्टि।

भगवन की दया-दृष्टि से हम सपरिवार कुशल हैं।
अनुदृष्टि, कृपा-दृष्टि, कृपादृष्टि, दया-दृष्टि, दयादृष्टि, नजर-ए-इनायत, नजरे इनायत, नज़र-ए-करम, नज़रे करम

అనుగ్రహము పర్యాయపదాలు. అనుగ్రహము అర్థం. anugrahamu paryaya padalu in Telugu. anugrahamu paryaya padam.