పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అనుగ్రహం అనే పదం యొక్క అర్థం.

అనుగ్రహం   నామవాచకం

అర్థం : పేదవారిని ఆదుకోవాలనుకొనే గుణం

ఉదాహరణ : ప్రతిఒక్కరి పట్ల దయచూపించడం మనందరి ధర్మం

పర్యాయపదాలు : అణుకంపనం, చలించడం, దయా


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

अनुकंपा या दया करने की क्रिया।

सभी के प्रति अनुकंपन ही हमारा धर्म है।
अनुकंपन, अनुकम्पन

A kind act.

benignity, kindness

అర్థం : ఒక మనిషి దుఖః, భాధలో ఉన్నప్పుడు మరో మనిషి చూపించేది

ఉదాహరణ : దయ ఒక సాత్విక భావన.

పర్యాయపదాలు : ఆదరణ, కనికరం, కరుణ, కారుణ్యం, కార్పణ్యం, కృప, జనత, జాలి, దయ, దాక్షిణ్యం, నెనరు, సాకతం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह मनोवेग जो दूसरे का दुख देखकर उत्पन्न होता है।

दया एक सात्विक भावना है।
अनुकंपा, अनुकम्पा, अनुक्रोश, अनुग्रह, अनुषंग, इनायत, करुणा, करुना, कारुण्य, कृपा, तरस, दया, निवाजिश, फजल, फजिल, मेहर, रहम, रहमत, वत, शफक, शफकत, शफ़क़, शफ़क़त

A deep awareness of and sympathy for another's suffering.

compassion, compassionateness

అర్థం : ఇతరుల కష్టాలను దూరం చేసే వ్యక్తిత్వం నాది

ఉదాహరణ : ఈశ్వరుని దయ వల్ల మనమందరం బ్రతుకుతున్నాం.

పర్యాయపదాలు : కరుణ, కారుణ్యం, జాలి, దయ

అనుగ్రహం పర్యాయపదాలు. అనుగ్రహం అర్థం. anugraham paryaya padalu in Telugu. anugraham paryaya padam.