పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అనుగుణమైన అనే పదం యొక్క అర్థం.

అనుగుణమైన   విశేషణం

అర్థం : ఒకేరకమైన అభిరుచులు కలిగిన

ఉదాహరణ : మీకు అనుకూలంగా పని చేయడం నావల్ల అయ్యే పని కాదు.

పర్యాయపదాలు : అనుకూలమైన

जो किसी के अनुरूप या मुआफिक हो।

आपके अनुकूल कर्म करना मेरे वश में नहीं है।
उसका काम मुझे रास आता है।
अनुकूल, अनुगत, अनुरूप, अनुसर, अनुसार, अविरुद्ध, अविरोधी, प्रवण, माफ़िक, माफिक, माफिक़, मुआफ़िक़, मुआफिक, मुताबिक, मुताबिक़, मुताबिक़, मुवाफिक, रास

అర్థం : ఇద్దరూ ఒకే స్వభావంతో వుండటం

ఉదాహరణ : సమానగుణమైన వ్యక్తులు పరస్పరం ఒకరికొకరు మంచిగా వుంటారు.

పర్యాయపదాలు : సమానగుణమైన

समान गुण वाला।

अनुगुण व्यक्तियों की आपस में खूब पटती है।
अनुगुण

అర్థం : అనుకూల స్వభావం కలిగిన

ఉదాహరణ : కోడలు అనుగుణమైన స్వభావం వలన ఆ కుటుంబము చాలా సంతోషంగా ఉన్నది.

పర్యాయపదాలు : చక్కనైన, మంచి, సమంజస్యపూర్ణమైన

जिसमें सामंजस्य हो।

बहू के सामंजस्यपूर्ण व्यवहार से घर के सभी लोग खुश हैं।
मेलपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण

Existing together in harmony.

Harmonious family relationships.
harmonious

అర్థం : అన్ని విధాలకు తగినటువంటి

ఉదాహరణ : పార్లమెంట్ లో కాంగ్రెస్ సహాయపక్షాలకు అనుగుణమైన ప్రతినిధిత్వాన్ని వుంచుతారు.

अनुपात के विचार या दृष्टि से होनेवाला या अनुपात संबंधी।

संसद में काँग्रेस के सहायक दलों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व रहेगा।
अनुपाती, आनुपातिक

అనుగుణమైన పర్యాయపదాలు. అనుగుణమైన అర్థం. anugunamaina paryaya padalu in Telugu. anugunamaina paryaya padam.