పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అనాచారం అనే పదం యొక్క అర్థం.

అనాచారం   నామవాచకం

అర్థం : ఇతరుల పైన బలత్కారంగా చేసే పని.

ఉదాహరణ : భారతీయులపై ఆంగ్లేయులు అనేక అత్యాచారాలు జరిపారు.

పర్యాయపదాలు : అణచివేత, అత్యాచారం, అన్యాయం, దౌర్జన్యం, బలత్కారం, బలవంతం, హింస


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

Cruel or inhumane treatment.

The child showed signs of physical abuse.
abuse, ill-treatment, ill-usage, maltreatment

అర్థం : చెడ్డ ప్రవర్తన కలిగియుండే భావన.

ఉదాహరణ : చెడునడత నుండి మనం కాపాడుకోవాలి.

పర్యాయపదాలు : చెడుఆచరణ, చెడుతనం, చెడునడత, చెడుప్రవర్తన, దురాచారం, దుర్మార్గం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

दुश्चरित्र होने की अवस्था या भाव।

दुश्चरित्रता से बचना चाहिए।
अनाचारिता, चरित्रहीनता, दुराचारिता, दुश्चरितता, दुश्चरित्रता, नष्टता, बदचलनी, भ्रष्टता

అనాచారం పర్యాయపదాలు. అనాచారం అర్థం. anaachaaram paryaya padalu in Telugu. anaachaaram paryaya padam.