పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అనంతరజుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

అనంతరజుడు   నామవాచకం

అర్థం : సోదరుడు వయసులో చిన్న.

ఉదాహరణ : భాస్కర్ నా చిన్న తమ్ముడు.

పర్యాయపదాలు : అనుజన్ముడు, అనుజుడు, అనుభ్రాత, అవరజుడు, కనీయుడు, చిన్నోడు, తంబి, తమ్మి, తమ్ముడు, సోదరుడు

वह भाई जो उम्र में छोटा हो।

भास्कर मेरा छोटा भाई है।
अनुज, अनुजात, अनुभ्राता, अवरज, छोटा भाई, छोटा भैया, यविष्ठ

A younger brother.

My little brother just had his 50th birthday.
little brother

అనంతరజుడు పర్యాయపదాలు. అనంతరజుడు అర్థం. anantarajudu paryaya padalu in Telugu. anantarajudu paryaya padam.