పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అధిరోహించు అనే పదం యొక్క అర్థం.

అధిరోహించు   నామవాచకం

అర్థం : -ఎత్తైన ప్రదేశానికి ప్రవేశించు.

ఉదాహరణ : -ఎక్కునప్పుడు వాహనాన్ని కొంచెం నెమ్మదిగా నడపండి.

పర్యాయపదాలు : -ఎక్కు

वह स्थान जो ऊँचा होता गया हो।

चढ़ाई पर वाहन जरा धीरे चलाइए।
चढ़ाई, चढ़ाव

An upward slope or grade (as in a road).

The car couldn't make it up the rise.
acclivity, ascent, climb, raise, rise, upgrade

అధిరోహించు పర్యాయపదాలు. అధిరోహించు అర్థం. adhirohinchu paryaya padalu in Telugu. adhirohinchu paryaya padam.