పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అణచివేత అనే పదం యొక్క అర్థం.

అణచివేత   నామవాచకం

అర్థం : ఇతరుల పైన బలత్కారంగా చేసే పని.

ఉదాహరణ : భారతీయులపై ఆంగ్లేయులు అనేక అత్యాచారాలు జరిపారు.

పర్యాయపదాలు : అత్యాచారం, అనాచారం, అన్యాయం, దౌర్జన్యం, బలత్కారం, బలవంతం, హింస

Cruel or inhumane treatment.

The child showed signs of physical abuse.
abuse, ill-treatment, ill-usage, maltreatment

అణచివేత పర్యాయపదాలు. అణచివేత అర్థం. anachiveta paryaya padalu in Telugu. anachiveta paryaya padam.