పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అడ్డా అనే పదం యొక్క అర్థం.

అడ్డా   నామవాచకం

అర్థం : తాత్కాలికంగా నివాసం ఉండే వీధి

ఉదాహరణ : ఈ చౌరహా బిక్షగాళ్లకు అడ్డాగా మారింది.

పర్యాయపదాలు : వీధి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी विशेष कारणवश रहने या ठहरने की जगह।

यह चौराहा भिखारियों का अड्डा है।
अड्डा, ठिकाना, ठीया, ठीहा, ठेका

A frequently visited place.

hangout, haunt, repair, resort, stamping ground

అడ్డా పర్యాయపదాలు. అడ్డా అర్థం. addaa paryaya padalu in Telugu. addaa paryaya padam.