పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అడవి అనే పదం యొక్క అర్థం.

అడవి   నామవాచకం

అర్థం : చెట్లు ఎక్కువగా వుండి కౄరమృగాలు వుండే ప్రదేశం

ఉదాహరణ : -ప్రకృతిని లెక్కచేయకుండా మనుష్యులు అడవిని నరికేస్తున్నారు.

పర్యాయపదాలు : అరణ్యం, వన్యం

बड़े और घने जंगली क्षेत्र में स्थित पेड़-पौधे या अन्य वनस्पतियाँ।

प्रकृति की परवाह न करते हुए मनुष्य जंगल को काट रहा है।
अरण्य, अरन, अरन्य, कानन, जंगल, त्रस, वन

The trees and other plants in a large densely wooded area.

forest, wood, woods

అర్థం : దట్టమైన చెట్లపొదలతో క్రూరమృగాలతో ఉండే స్థలం

ఉదాహరణ : పురాతన కాలంలో ఋషులు-మునులు అడవిలో నివాసం ఉండేవారు.

పర్యాయపదాలు : అటవి, అరణ్యం, కాన

वह स्थान जहाँ बहुत दूर तक पेड़-पौधे, झाड़ियाँ आदि अपने आप उगी हों।

पुरातन काल में ऋषि-मुनि जंगलों में निवास करते थे।
अटवी, अरण्य, अरण्यक, अरन, अरन्य, आरन, उजाड़, उजार, कानन, जंगल, त्रस, दाव, द्रुमालय, बन, बयाबान, बियाबान, बियावान, माल, वन, वादी, विपिन, समज

Land that is covered with trees and shrubs.

forest, timber, timberland, woodland

అర్థం : వేటాడే స్థలం

ఉదాహరణ : పూర్వం రాజ- మహరాజులు వేటాడడానికి అడవికి వెళ్ళే వారు.

పర్యాయపదాలు : అటవి, అరణ్యం, కాన, కాననం, వనం

वह स्थान जहाँ शिकार किया जाता है।

पहले के राजा-महाराजा शिकार करने के लिए आखेट वन जाया करते थे।
आखेट वन, आखेट स्थल, मृग कानन, मृगया क्षेत्र, शिकारगाह

An area in which game is hunted.

hunting ground

అర్థం : అరణ్యం

ఉదాహరణ : అడవి వులవల యొక్క చూర్ణంతో మురికి నీళ్లు శుభ్రమవుతాయి.

పర్యాయపదాలు : వన్యం

एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष जिसके फल का गूदा खाया जाता है।

निर्मली के बीजों के चूर्ण से गंदला पानी साफ हो जाता है।
कत, चाकसू, नयनप्रसाद, निर्मली

A plant having foliage that persists and remains green throughout the year.

evergreen, evergreen plant

అర్థం : ప్రదేశం అంతా చెట్లతో నిండి వుండే ప్రాంతం

ఉదాహరణ : దారి తప్పిన కారణంగా మన ప్రజలు అడవిలో ప్రవేశించారు.

పర్యాయపదాలు : అరణ్యం

ताड़ के पेड़ों का जंगल।

रास्ता भटकने के कारण हमलोग एक तालवन में प्रवेश कर गए।
ताड़-वन, ताड़वन, ताल-वन, तालवन

Land that is covered with trees and shrubs.

forest, timber, timberland, woodland

అడవి   విశేషణం

అర్థం : ఊరికి బయట తమంతకు తాముగా ఉద్భవించేవి.

ఉదాహరణ : మా తోటలో అడవి మొక్కలను పెంచుతున్నాము.

పర్యాయపదాలు : అటవి

अपने-आप उगने वाला।

मेरे खेत में जंगली पौधे उग आये हैं।
आरण्यक, जंगली

అడవి పర్యాయపదాలు. అడవి అర్థం. adavi paryaya padalu in Telugu. adavi paryaya padam.