పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అజ్ఞానం అనే పదం యొక్క అర్థం.

అజ్ఞానం   నామవాచకం

అర్థం : జ్ఞానం లేకపోవుట.

ఉదాహరణ : నిజమైన గురువు అజ్ఞానాన్ని తొలగించడంద్వారా జీవితంలో జ్ఞానపు వెక్లుగులను నింపుతాడు.

పర్యాయపదాలు : అచిత్తి, అజ్ఞానత్వంఅజ్ఞత, అవిద్య, అవివేకం, జ్ఞానహీనం, బేలతనం, మోహం, సమ్మోహం

ज्ञान न होने की अवस्था या भाव।

सच्चा गुरु अज्ञानता को दूर करके व्यक्ति के जीवन को ज्ञान रूपी प्रकाश से भर देता है।
अंधकार, अजानता, अज्ञान, अज्ञानता, अज्ञानपन, अन्धकार, अप्रत्यक्षा, अयानप, अयानपन, अवित्ति, अविवेक, अविवेकता, अविवेकत्व, जहल, जिहालत, ज्ञानहीनता, तम, तमस, तमस्, मूढ़ता, मोह

The lack of knowledge or education.

ignorance

అర్థం : జ్ఞానంలేకపోవుట

ఉదాహరణ : నా అజ్ఞానం వలన మంచి పనిని చేతులారా పోగొట్టుకున్నాను.

పర్యాయపదాలు : ఎరగని, తెలియని

अनभिज्ञ होने की अवस्था या भाव।

मेरी अनभिज्ञता की वजह से अच्छा काम हाथ से निकल गया।
अजानपन, अज्ञता, अनजानपन, अनभिज्ञता, गफलत, ग़फ़लत, बेखबरी, बेख़बरी

Unconsciousness resulting from lack of knowledge or attention.

unawareness, unknowingness

అజ్ఞానం పర్యాయపదాలు. అజ్ఞానం అర్థం. ajnyaanam paryaya padalu in Telugu. ajnyaanam paryaya padam.