పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అచ్చువేయువాడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

అచ్చువేయువాడు   నామవాచకం

అర్థం : ముద్రను వేయువాడు

ఉదాహరణ : గుర్తువేయువాడు ప్రత్యేకమైన వస్తువుపైన వేరువేరు గుర్తులను వేశాడు.

పర్యాయపదాలు : గుర్తు వేయువాడు, చిహ్నాలను వేయువాడు, మచ్చవేయువాడు

वह विशिष्ट वस्तु जिसका प्रयोग कुछ वस्तुओं को चिह्नांकित करने या उनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए किया जाता है।

उसने मार्कर से प्रत्येक वस्तु पर अलग-अलग निशान बनाया।
अंकित्र, चिन्हित्र, चिह्नित्र, मार्कर

A writing implement for making a mark.

marker

అచ్చువేయువాడు పర్యాయపదాలు. అచ్చువేయువాడు అర్థం. achchuveyuvaadu paryaya padalu in Telugu. achchuveyuvaadu paryaya padam.