పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అగ్గి అనే పదం యొక్క అర్థం.

అగ్గి   నామవాచకం

అర్థం : మండే స్వభావం కలిగినది

ఉదాహరణ : అమ్మ నిప్పులమీద చపాతీ చేస్తున్నది

పర్యాయపదాలు : అంగారం, ఇంగలం, చిచ్చు, నిప్పు, హవం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

जलती हुई लकड़ी, कोयले या कण्डे का टुकड़ा।

माँ अंगारों पर रोटी सेंक रही है।
अंगार, अंगारा, अङ्गार, अङ्गारा, अलात, आलातन, इंगाल, इङ्गाल

A hot fragment of wood or coal that is left from a fire and is glowing or smoldering.

coal, ember

అర్థం : మంటనుండి వచ్చే వెలుతురు

ఉదాహరణ : అడవిలో అగ్గి పెట్టడం ద్వారా ఆమంటల నుండి వచ్చే పొగ సెగలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి.

పర్యాయపదాలు : అగ్ని, నిప్పు, పొగ, మంట, సెగ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

आग के ऊपर उठने वाली लौ।

जंगल में लगी आग की ज्वाला आसमान को छू रही थी।
धीमी आँच पर दाल पक रही है।
अग्नि ज्वाला, अग्नि-जिह्वा, अग्नि-शिखा, अग्निशिखा, अर्चि, अलूला, आँच, कील, ज्वाला, झर, दहक, धँधोर, धंधार, धधक, धाधि, प्रसिति, भभूका, लपट, लुक, लूका, लौ, शोला

A strong flame that burns brightly.

The blaze spread rapidly.
blaze, blazing

అగ్గి పర్యాయపదాలు. అగ్గి అర్థం. aggi paryaya padalu in Telugu. aggi paryaya padam.