పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అకస్మాత్తు వచ్చు అనే పదం యొక్క అర్థం.

అర్థం : తెలియజేయకుండా ఉన్నట్టుండి రావడం.

ఉదాహరణ : ఇప్పుడే మా కుటుంబ సభ్యలందరు గోవా వెళ్ళడానికి నిర్ణయం తీసుకోగానే డిల్లీలో ఉన్న పిన్ని అకస్మాత్తుగా వచ్చింది.

పర్యాయపదాలు : అనుకోకుండా వచ్చు, హఠాత్తుగా వచ్చు

बिना सूचना दिये एकाएक आ जाना या अवांछित रूप से आ पहुँचना।

अभी हम सपरिवार गोवा जाने का कार्यक्रम बना ही रहे थे कि दिल्लीवाली मौसी धमक पड़ी।
अचानक आना, आ टपकना, आ धमकना, आ पहुँचना, जा पहूँचना, टपक पड़ना, धमक पड़ना, सहसा आना

Appear suddenly or unexpectedly.

The farm popped into view as we turned the corner.
He suddenly popped up out of nowhere.
crop up, pop, pop up

అకస్మాత్తు వచ్చు పర్యాయపదాలు. అకస్మాత్తు వచ్చు అర్థం. akasmaattu vachchu paryaya padalu in Telugu. akasmaattu vachchu paryaya padam.