పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి అంకురం అనే పదం యొక్క అర్థం.

అంకురం   నామవాచకం

అర్థం : విత్తనాలు నాటగా వచ్చేవి

ఉదాహరణ : ఆ పొలంలో శెనగ మొలకలు వచ్చాయి.

పర్యాయపదాలు : మొలక

बीज में से निकला हुआ पहला छोटा कोमल डंठल जिसमें नये पत्ते निकलते है।

खेत में चने के अंकुर निकल आये हैं।
अँकरा, अँकरी, अँखुआ, अँखुआँ, अंकरा, अंकरी, अंकुर, अंखुआ, अंखुआं, कल्ला, कोंपल, गाभ, तीकरा, तोक्म

A newly grown bud (especially from a germinating seed).

sprout

అర్థం : విత్తనాలు అంకురించుట.

ఉదాహరణ : ఈ సంవత్సరం పొలంలో శెనగ విత్తనాలు ఎక్కువగా మొలకెత్తలేదు.

పర్యాయపదాలు : ఈరిక, చిగురు, నవోద్భిదం, మొక్క, మొన, మొలక, మోసు, లాక

बीज के अंकुरित होने की क्रिया।

खेत में चने के अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी नहीं है।
अंकुरण, आरोहण, प्रस्फुटन, स्फुटन

The process whereby seeds or spores sprout and begin to grow.

germination, sprouting

అర్థం : గింజలు వేయగానే మొదట వచ్చేది

ఉదాహరణ : ఆవు మొలకల పొలంలో మేస్తున్నది.

పర్యాయపదాలు : మొలక

जौ की तरह का एक पौधा।

गाय जई के खेत में चर रही है।
ओट, जई

Widely cultivated in temperate regions for its edible grains.

avena sativa, cereal oat

అంకురం పర్యాయపదాలు. అంకురం అర్థం. ankuram paryaya padalu in Telugu. ankuram paryaya padam.