పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఇంద్రధనస్సు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఇంద్రధనస్సు   నామవాచకం

అర్థం : వర్షకాలంలో ఏడురంగులతో ఆకాశంలో కనిపించేది

ఉదాహరణ : వర్షకాలంలో ఇంద్రధనస్సు ఆకాశంలో అందంగా కనిపిస్తుంది.

పర్యాయపదాలు : అరివిల్లు, ఇంద్రచాపం, కొరడు, కొర్రు, దేవాయుధం, వక్రం, వానవిల్లు, శక్రధనస్సు, సింగిడి, సీతమ్మచీర, హరివిల్లు

सात रंगों का वह अर्द्धवृत्त जो वर्षाकाल में आकाश में सूर्य के सामने की दिशा में दिखाई देता है।

वर्षा काल में इंद्रधनुष आकाश की ख़ूबसूरती में चार चाँद लगा देता है।
इंद्र-चाप, इंद्र-धनु, इंद्र-धनुष, इंद्रचाप, इंद्रधनु, इंद्रधनुष, इंद्रायुध, इन्द्र-चाप, इन्द्र-धनु, इन्द्र-धनुष, इन्द्रचाप, इन्द्रधनु, इन्द्रधनुष, इन्द्रायुध, घनकोदंड, घनकोदण्ड, धनक, मेघधनु, शक्रकार्म्भुक, शक्रचाप, शक्रधनु, शक्रधनुष, सुरधनु, सुरधनुष

An arc of colored light in the sky caused by refraction of the sun's rays by rain.

rainbow

ఇంద్రధనస్సు పర్యాయపదాలు. ఇంద్రధనస్సు అర్థం. indradhanassu paryaya padalu in Telugu. indradhanassu paryaya padam.