ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి

निजता नीति


जब आप अमरकोश.भारत वेबसाइट एवं उससे सम्बन्धित एंड्रॉयड ऐप का उपयोग करते हैं तो आपके बारे में कुछ जानकारी हमारे सर्वर तक पहुँचती है। हम आपकी व्यक्तिगत जानकारी को कैसे एकत्रित करते हैं एवं उसका किस प्रकार उपयोग करेंगे, उसके बारे में उद्घोषणा इस निजता नीति में की गई है।

हम कौन है?

अमरकोश.भारत वेबसाइट एवं उससे सम्बन्धित एंड्रॉयड ऐप डिफेन्सिव ड्राइविंग प्रा॰ लिमिटेड द्वारा सञ्चालित किए जाते हैं। हम सामान्य जागरूकता और शैक्षिक उद्देश्य के लिए ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करते हैं।

क्या जानकारी एकत्रित की जाती है?

जब आप अमरकोश.भारत वेबसाइट एवं उससे सम्बन्धित एंड्रॉयड ऐप का उपयोग करते समय उसमें लॉगिन करते हैं तो आपका नाम, ईमेल पता एवं प्रोफाइल चित्र हमारे सर्वर पर सङ्ग्रहित किया जाता है।

जब आप सम्पर्क प्रपत्र के माध्यम से कोई सन्देश भेजते हैं तो आपका नाम, ईमेल, आईपी पता और सन्देश संग्रहीत किया जाता है।

कुछ तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता जैसे कि गूगल, फेसबुक इत्यादि कुकी के माध्यम से आपकी ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी कर सकते हैं।

इस जानकारी का उपयोग कैसे किया जाता है?

आपकी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

यह जानकारी कितने समय तक सङ्ग्रहित रहती है?

हम व्यक्तिगत जानकारी को तब तक सङ्ग्रहित रखेंगे जब तक वह हमारे कार्यकलापों के लिए आवश्यक है या जब तक न्यायिक उद्देश्यों के लिए निर्देशित है।

क्या यह जानकारी किसी अन्य के साथ साझा की जाएगी?

नहीं वर्तमान समय में यह जानकारी किसी अन्य के साथ साझा नहीं की जाती है। किन्तु भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर यह जानकारी अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ साझा की जा सकती है।

कोई भी तृतीय पक्ष जिसके साथ हम आपकी जानकारी साझा करेंगे, वह आपके विवरणों को सुरक्षित रूप से रखने और उपयोग करने के लिए बाध्य होगा।

अपनी जानकारी को कैसे मिटाएँ?

यदि आप अमरकोश के सर्वर पर सङ्ग्रहित अपनी जानकारी को मिटाना चाहते हैं तो हमें sampark@अमरकोश.भारत पर इसके लिए अनुरोध भेजें। आपको यह अनुरोध अपने उस ईमेल पते से भेजना होगा जो आपके गूगल या फेसबुक खाते के साथ सम्बन्धित है तथा जिसका आपने अमरकोश में लॉगिन करने के लिए उपयोग किया था।

आपका अनुरोध प्राप्त होने के ३० दिनों के भीतर हम आपकी जानकारी अपने सर्वर से मिटा देंगे तथा इसकी पुष्टि आपको ईमेल द्वारा करेंगे।


अन्तिम बार शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, चैत्र, विक्रम सम्वत २०७९ (१४ अप्रैल २०२२) को सम्पादित किया गया।