ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి రంగులబొమ్మలు అనే పదం యొక్క అర్థం.

రంగులబొమ్మలు   నామవాచకం

అర్థం : రంగుల గాజులు,రాళ్ళు మొదలగువాటి ముక్కలనుండి తయారు చేసిన కళాత్మక రంగు-రంగుల నిర్మాణం

ఉదాహరణ : తాజ్‍మహల్ యొక్క లోపలి గోడలపై చిత్రవర్ణముల అధిక్యత ఉంది.

పర్యాయపదాలు : చిత్రవర్ణం

रंगीन काँच, पत्थर आदि के टुकड़ों से बनी कलात्मक संरचना।

ताजमहल की भीतरी दीवारों पर मोज़ैक की बहुलता है।
मोज़ेक, मोज़ैक, मोजेक, मोजैक

Art consisting of a design made of small pieces of colored stone or glass.

mosaic

రంగులబొమ్మలు పర్యాయపదాలు. రంగులబొమ్మలు అర్థం. rangulabommalu paryaya padalu in Telugu. rangulabommalu paryaya padam.