పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నక్షత్రం అనే పదం యొక్క అర్థం.

నక్షత్రం   నామవాచకం

అర్థం : ఆకాశంలో రాత్రిపూట ప్రకాశించేవి

ఉదాహరణ : భూమి నుంచి చాలా దూరంగా ఉన్న కారణంగా చుక్కలు చాలా చిన్నవిగా కనిపిస్తాయి.

పర్యాయపదాలు : చుక్క, తార, తారక, తారకం, రాత్రిజం

आसमान में दिखाई देने वाले स्थिर खगोलीय पिंड जो रात को चमकते नज़र आते हैं।

पृथ्वी से बहुत ही दूर होने के कारण तारे छोटे दिखते हैं।
उड़ु, उड़ुचर, ऋक्ष, खग, तारक, तारका, तारा, नक्षत्र, नभश्चर, रोचनी, सारंग, सितारा, स्टार

Any celestial body visible (as a point of light) from the Earth at night.

star

అర్థం : చంద్రుడు తన మార్గంలో ఇరవైఏడు స్థిరమైన తారకల మధ్య తిరిగే స్థితి కలిగినవి

ఉదాహరణ : అతని జన్మ స్వాతి నక్షత్రంలో జరిగింది.

वह समय जब चंद्रमा अपने मार्ग में पड़नेवाले स्थिर तारों के सत्ताईस समूहों में से गुजरता है।

नक्षत्र के अनुसार देवताओं का आह्वान करना चाहिए।
उसका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है।
नक्षत्र, नछत्र

నక్షత్రం పర్యాయపదాలు. నక్షత్రం అర్థం. nakshatram paryaya padalu in Telugu. nakshatram paryaya padam.