ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
सांझा करें ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి తాళంతూటు అనే పదం యొక్క అర్థం.

తాళంతూటు   నామవాచకం

అర్థం : తాళముకున్నటువంటి రంధ్రం

ఉదాహరణ : అతను తాళాన్ని తీయడానికి తాళపు రంధ్రంలో తాళం చెవిని పెడుతున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : తాళంబొక్క, తాళపురంధ్రం, తాళరంధ్రం

ताले में बना वह छेद जिसमें चाबी लगाकर ताले को खोला या बंद किया जाता है।

वह ताला खोलने के लिए कुंजी खाँचे में कुंजी डाल रहा था।
कुंजी खाँचा, कुंजी छिद्र, चाबी खाँचा

The hole where a key is inserted.

keyhole

తాళంతూటు పర్యాయపదాలు. తాళంతూటు అర్థం. taalantootu paryaya padalu in Telugu. taalantootu paryaya padam.