దయచేసి ప్రకటనలను తీసివేయడానికి సభ్యత్వాన్ని పొందండి. అమర్‌కోష్‌లో కొత్త పదాలు మరియు నిర్వచనాలను జోడించడంలో మరియు ఇతర భాష సంబంధిత లక్షణాలను జోడించడంలో సభ్యత్వ రుసుము సహాయపడుతుంది.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఙ్ఞాని అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఙ్ఞాని   నామవాచకం

అర్థం : ఏ పనినైన సఫలం చేసే తెలివి కలిగి వుండటం

ఉదాహరణ : మా ప్రయోగశాలలో ప్రతిభా శాలులకు కొదవలేదు.

పర్యాయపదాలు : ప్రతిభాశాలి, విఙ్ఞాని

वह जिसमें प्रतिभा हो।

हमारी प्रयोगशाला में प्रतिभाशालियों की कमी नहीं है।
जहीन, ज़हीन, प्रतिभावान, प्रतिभाशाली

A person who possesses unusual innate ability in some field or activity.

talent

ఙ్ఞాని   విశేషణం

అర్థం : విద్యలో ప్రావీణ్యమున్నవాడు

ఉదాహరణ : ఈ రోజు సభలో చాలా మంది పండితులు ప్రసంగించారు.

పర్యాయపదాలు : నేర్పరి, పండితుడు, విద్వాంసుడు

जिसने बहुत अधिक विद्या अर्जित की हो।

आज की सभा को कई विद्वान व्यक्तियों ने संबोधित किया।
अभिजात, अभिज्ञ, आलिम, कोविद, जानकार, ज्ञाता, ज्ञानवान, ज्ञानी, पंडित, प्रबुद्ध, बुद्ध, भिज्ञ, युक्तार्थ, विज्ञ, विद्वत्, विद्वान, विशारद, वेत्ता, सुप्रकेत

ఙ్ఞాని పర్యాయపదాలు. ఙ్ఞాని అర్థం. ngnjaani paryaya padalu in Telugu. ngnjaani paryaya padam.