పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ఖడ్గ నిపుణుడు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ఖడ్గ నిపుణుడు   నామవాచకం

అర్థం : కత్తియుద్ధాలలో నేర్పరి

ఉదాహరణ : ఛత్రపతి శివాజీ ఒక మంచి ఖడ్గ నిపుణుడు.

Someone skilled at fencing.

fencer, swordsman

ఖడ్గ నిపుణుడు పర్యాయపదాలు. ఖడ్గ నిపుణుడు అర్థం. khadga nipunudu paryaya padalu in Telugu. khadga nipunudu paryaya padam.